VTech

תצוגה
מיין לפי
תצוגה לפי עמוד

EBE 886A StarLine טלפון שולחני סטאר-ליין

טלפון שולחני מהודר של חברת STARLINE דגם EBE-886Aהניתן להתקנה על הקיר. הטלפון כולל לחצן איתות, השתקה, חיוג חוזר, כיון עוצמת צלצול והשהיה עבור מרכזיות פרטיות טלפון שולחני מהודר חיוג חוזר למספר אחרון השהיה עבור מרכזיות פרטיות לחצן איתות כפתור השתקה כיוון עוצמת צלצול(HIGH/LOW/OFF) ניתן להתקנה על הקיר